03.07.20 - 2020-08-23

Åpen utlysning til kunstnere i Rogaland

Foto: Oddbjørn Erland Aarstad
Pandemien får store konsekvenser for kunstfeltet. Både kunstnerne og institusjoner er hardt rammet av situasjonen, utstillinger utsettes og oppdrag uteblir. Stavanger kunstmuseum ønsker å benytte den spesielle situasjonen til å lage en utstilling som løfter frem den rike kunstneriske aktiviteten i regionen vår. Alle kunstnere som er virksomme i Rogaland inviteres til å sende inn forslag til arbeider. Utstillingen har ikke et overordnet tema og vi oppfordrer kunstnere til å sende inn arbeider (1-5) som er produsert i løpet av det siste året. 
 
For å delta ønsker vi at du: Fyller inn skjemaet i denne lenken og sender inn sammen med bilder av verket/verkene innen 23. august (bilder lastes opp i skjemaet). Ufullstendige eller forsinkede søknader vil ikke bli vurdert.

Samtlige kunstnere må ha mulighet til selv å levere sine verk til kunstmuseet i uke 45 (tidspunkt vil bli gitt den enkelte). Utstillingen vil bli vist i museets hovedsal samt tilstøtende rom og vil kunne gi plass til rundt 30 kunstnere. De fleste veggene vil ha en mørk grå farge på grunn av arbeid med kommende prosjekter. Det vil ikke være mulig å male vegger eller bygge konstruksjoner etter kunstners ønske. Den enkelte kunstner må selv hente verk etter endt utstilling. Verk må hentes på kunstmuseet i starten av uke 1, 2021.

Utstillingen kurateres i samarbeid med ny leder for Rogaland Kunstsenter

Kuratorgruppen for utstillingen vil bestå av Vibece Salthe, Hanne Beate Ueland, Helga Nyman og påtroppende leder for Rogaland Kunstsenter, Jane Sverdrupsen. Kuratorgruppen vil vurdere de innkomne arbeidene og sette sammen utstillingen. 

Tilbakemelding om deltakelse kan ventes mot slutten av uke 39. Kuratorgruppen har ikke kapasitet til å gi begrunnelser for eventuelle avslag. 

Det vil bli utbetalt vederlag etter en flat sats på kr. 5000,- i tillegg til et honorar på kr. 5000,- (til sammen kr. 10.000 pr kunstner) uavhengig av antall verk som inkluderes fra den enkelte kunstner. Det vil bli tatt installasjonsbilder av utstillingen som vil deles med deltakende kunstnere. 

Utstillingsperioden vil være 6. november til 27. desember 2020, med åpning fredag 6. november.