Ansatte

Helga Nyman

Daglig leder 100%
473 86 644
helga@rogalandkunstsenter.no

Torunn Elisabeth Larsen

Fagutvikler 80%
928 50 298
torunn@rogalandkunstsenter.no

Kristel Talv

Prosjektkoordinator og kunst i offentlig rom 50%
940 14 274
kristel@rogalandkunstsenter.no